Peltenburg - Marketing voor de advocatuur

Peltenburg

Marketing voor de advocatuur

smallprint...

Disclaimer en privacy

Peltenburg hecht grote waarde aan de privacy van de bezoekers van haar website. Wij beschermen privacygevoelige gegevens zo optimaal mogelijk. De Wet bescherming persoonsgegevens vormt daarbij het uitgangspunt.

 

Privacy

 1. Verzamelen van gegevens
  Wij vragen van onze bezoekers niet meer gegevens dan nuttig en noodzakelijk zijn voor het nastreven van ons en naar wij aannemen hun doel: Een optimaal bereikbare, toegankelijke, bruikbare en veilige samenleving voor mensen met beperkingen..
  De informatie stelt ons in ieder geval in staat om contact met u op te nemen wanneer u zich registreert als gebruiker van de site. Deze informatie kan onder andere inhouden: uw naam of gebruikersnaam, uw e-mailadres, uw wachtwoord en eventuele andere informatie.
 2. Verstrekking aan derden.
  De gegevens die door Peltenburg worden geregistreerd worden niet aan derden verstrekt, anders dan na uw toestemming, of wanneer de wet dat voorschrijft, of een gerechtelijke bevel ons daartoe verplicht.
 3. Beveiliging
  Peltenburg treft maatregelen ter beveiliging van de (persoons)gegevens die door de bezoeker zijn verstrekt. De bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor het beheer van hun eigen gekozen/toegekende gebruikersnaam en wachtwoord. Ook als zij anderen hiervan met hun toestemming gebruik laten maken.
 4. Cookies
  Een cookie is een klein bestandje dat door de website van Peltenburg op de harde schijf van uw PC wordt geplaatst. Dit is informatie over u als bezoeker van de website. Een cookie laat onze website zien dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina. Uit het cookie blijkt wat u van ons wil. Daarmee kunnen wij de informatie op de website voortdurend verbeteren.
 5. Wijzigen gegevens
  U kunt altijd de door u verstrekte persoonlijke gegevens laten wijzigen en op verzoek laten verwijderen. Peltenburg stuurt u een bericht als uw verzoek is binnengekomen en is verwerkt.

 

Disclaimer en auteursrecht

 1. Aansprakelijkheid
  De website van Peltenburg en het bijbijhorende gegevenssysteem is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan het gebeuren dat de website onjuiste of onvolledige informatie bevat en verstrekt. Peltenburg en de medewerkers van Peltenburg zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op de website of in het gegevenssysteem. Zij zijn ook niet aansprakelijk voor het bestaan van virussen of andere schadeveroorzakende programmatuur op de website of andere schadeveroorzakend gebruik van de website.
 2. Koppelingen
  Aan de website van Peltenburg zijn, door middel van hyperlinks, websites van anderen verbonden. Daarmee verstrekt Peltenburg aanvullende informatie aan u. Peltenburg en haar medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor de via hyperlinks aan de website gekoppelde websites.
 3. Toepasselijk recht
  Het bezoeken van deze website wordt beheerst door Nederlands recht. De rechtbank in Den Haag is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen.
 4. Auteursrecht
  De inhoud van deze website, zoals teksten, buttons, logo\'s, grafische elementen en software is eigendom van Peltenburg of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving. De samenstelling, de inhoud en de structuur van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd.

Peltenburg heeft het recht om de voorwaarden in deze disclaimer en het privacystatement geheel of gedeeltelijk in te trekken, te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen gelden direct nadat deze - op de website - zijn gepubliceerd.